Nenecháme vás ve štychu ani s odvozem a ekologickou likvidací suti a dalšího stavební odpadu.

Kontejner přistavíme, odvezeme, odpad ekologicky zlikvidujeme.

Stejně tak vám v našich kontejnerech dovezeme písek, kamenivo, beton, zeminu nebo jiný stavební materiál.

Se stavbou vám pomůžeme prostě od A do Z

Máme auta s různou nosností

 • 3 tuny
 • 8 tun
 • 14 tun

Zbavíme vás těchto odpadů

 • zemina
 • stavební suť
 • asfalt bez dehtu
 • směsný komunální odpad

Máme kontejnery různé velikosti

 • 3 m3
 • 3,5 m3
 • 6 m3
 • 9 m3
 • 10 m3
 • 11 m3
 • 30 m3
 • 40 m3