Nenecháme vás ve štychu ani s odvozem a ekologickou likvidací suti a dalšího stavební odpadu.

Kontejner přistavíme, odvezeme, odpad ekologicky zlikvidujeme.

Stejně tak vám v našich kontejnerech dovezeme písek, kamenivo, beton, zeminu nebo jiný stavební materiál.

Se stavbou vám pomůžeme prostě od A do Z

Máme auto s nosností 7,2 t

Zbavíme vás těchto odpadů

  • zemina
  • stavební suť
  • asfalt bez dehtu
  • směsný komunální odpad

Máme kontejnery různé velikosti

  • 3 m3
  • 5 m3
  • 9 m3